Rwanda: Inkomoko| HCR iremeza ko impunzi atari umuzigo ku gihugu cazakiriye

Ayo niyo majambo uwaserukiye igisata ca Onu citaho impunzi kw’isi HCR yashikirije mu birori vyo gutanga impamya bushobozi ku bacuruzi b’ impunzi bari bamaze amezi munani (8mois) bakurikirana inyigisho z’Inkomoko kur’wu wa 14 myandagaro(08) i Kigali .

Inkomoko ikaba ari ishirahamwe ritanga ubumenyi mu vy’ubucuruzi n’ amashirahamwe ya ba rwiyemeza mirimo, rikaba ryitaho iterambere ry’ impunzi mu gihugu c’Urwanda.

Iryo shirahamwe rikaba rimaze gutanga inyigisho ndetse n’ impamya bushobozi ku mpunzi zirenga ibihumbi 2000.
Bamwe murabo ba rwiyemezamirimo bafashe ijambo barakengurutse inyigisho bahawe bakemeza ko zabafashije kuduza inyungu.
Uwaserukiye Inkomoko akaba yatanze impanuro irashe kurabo badandaza aho ababwira ko igihe cose babonye bigiye kwanka bokwama bibuka icabatumye batanguza urwo rudandazwa.
Inkomoko ikaba inafasha abo badandaza kubona ingurane yo kwiteza imbere, nayo ku mvo zuko hariho abo bahaye ingurane batishuye, Inkomoko ikaba yashimye gusaba ingwati ibisa nivyaciye intege izo mpunzi zitagira icepfo n’ icaruguru.
Uwurongoye impunzi mu gisagara ca Kigali inyuma yo gushima ico gikorwa ciza yahavuye asaba abarongoye Inkomoko ko ivyingwati vyohinyanyurwa kuko ingwati ku mpunzi igoye kuboneka, ahubwo ko hokwirwa ubundi buryo vyokorwamwo.
Mwomenya ko murico gisangara impunzi z’ abarundi zifiseyo ibikorwa vyinshi vy’iteranbere eka n’ amashirahamwe akomeye ndatse n’ amahinguriro mato mato bakaba bashobora kwitezimbere ndetse bagatanga ubuzi bakanatezimbere n’ igihugu cabakiriye.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *